FANDOM


Xin chào bạn tới Baccano! Wikia Tiếng Việt<hero description="Baccano! (バッカーノ!) mà tác giả Ryohgo Narita dịch ra thành 'chấn động ngu ngốc', thực nghĩa là 'huyên náo' trong Tiếng Ý. Mỗi tiểu thuyết trong loạt sách có liên quan tới rất nhiều cốt truyện - nhìn như không có quan hệ - cắt giao nhau, đôi khi các biến cố vượt thêm qua ngoài tầm kiểm soát. Các người luyện kim bất diệt, nhà rượu của xã hội đen, và nhiều yếu tố tưởng tượng khác kết hợp với nhau thành một thế giới thẳng từ phim ra. Baccano! là bộ sách đầu tiên mà Narita đã viết, và diễn ra trong cùng vũ trụ (Naritaverse/Vũ Trụ Narita) với Durarara!!, Vamp! và Etsusa Bridge." imagename="" cropposition=""></hero> Edit

Baccano
"Đằng sau mỗi sự trùng hợp, mọi sự may mắn và mọi phép lạ, sẽ chắc chắn có một tâm trí tính toán, lạnh lùng."

- Ryohgo Narita

Cốt truyện

Baccano! (バッカーノ!) mà tác giả Ryohgo Narita dịch ra thành 'chấn động ngu ngốc', thực nghĩa là 'huyên náo' trong Tiếng Ý. Mỗi tiểu thuyết trong loạt sách có liên quan tới rất nhiều cốt truyện - nhìn như không có quan hệ - cắt giao nhau, đôi khi các biến cố vượt thêm qua ngoài tầm kiểm soát. Các người luyện kim bất tử, nhà rượu của xã hội đen, và nhiều yếu tố tưởng tượng khác kết hợp với nhau thành một thế giới thẳng từ phim ra. Baccano! là bộ sách đầu tiên mà Narita đã viết, và diễn ra trong cùng vũ trụ (Naritaverse/Vũ Trụ Narita) với Durarara!!, Vamp! và Etsusa Bridge.

Thể Loại

  • Các tập Anime
  • Các chương Manga
  • Các cuốn tiểu thuyết
  • Nhân vật
  • Địa điểm

Liên Kết

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.